تحلیف رئیسی؛ خواب‌ های پنبه دانه ای خامنه ای!

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)