روح قانون اساسی ولایت فقیه است که در مجلس خبرگان احضار می شود!!

ولی فقیه سوم؛ خطری که در کمین است (شماره۵۲ )

حکایت حکومت ولایت فقیه در سرزمین ایران

فصل دوم (۹)

تصویب اصل ولایت فقیه در مجلس خبرگان قانون اساسی(اول) تا دوره ی  «مطلقه».

تدوین و تحقیق از: محمد شوری (نویسنده و روزنامه نگار)

@shourimohammad

[موسوی جزایری]:

«حدود قلمرو رهبری  کدام است؟ شرایط رهبر چیست؟ آیا بهتر است قائم به فرد باشد یا شورایی؟

با توجه به اصل ولایت فقیه که یک اصل اسلامی است، رهبری مملکت باید نظارت و مراقبت بر قوای سه گانه را به عهده گیرد… قائم به فرد باشد یا شورا. در پیش گفتیم امام خمینی مادام الحیوه رهبر این امت است. پس از امام  مردم شورایی تشکیل می دهند و انتخاب می کنند به نام شورای خبرگان. که مرکب باشند  از فقهای سیاسی و سیاسیون متدین و اسلام شناس.  شورای مزبور قیام می کنند به تعیین رهبر».

[موسوی تبریزی]:

«قانون اساسی ما یعنی ضوابطی مستفاد از قرآن و احادیث ائمه اطهار(ع) و بدست آوردن این ضوابط کلی، که بشر تحت آن زندگی کند، عبارت از فقیه جامعه الشرایط است… ولایت فقیه کما هو حقه در پیش نویس فانون اساسی جمهوری اسلانی آنطور که باید و شاید امور بیدالعلما بالله الامنا علی حلاله و حرامه گنجانده نشده… بینش فقیه در حق قانون اساسی و متن قانون اساسی و روح قانون اساسی که عبارت از همان ولایت فقیه است … باید در این قانون اساسی گنحانده بشود».

[کتاب صورت مشروح مذاکره مجلس بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسلامی.ج۱،ص۸۰،و ۸۵، جلسه  چهارم، ۲۹مرداد۱۳۵۸]

ادامه دارد…

۱۵ مرداد ۱۴۰۰

نه به ولی فقیه سوم!

پیشگیری بهترین درمان. علاج واقعه قبل از وقوع.

t.me/shourimohammad

 

 

 

 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)