میزگردی از “شورای همکاری نیروهای چپ و کمونیست”

گفتگوی مهرآفاق مقیمی با:
– مرجان افتخاری فعال سیاسی و فعال حقوق زنان
– احمد موسوی از سازمان فدائیان اقلیت
– خسرو آهنگر از سازمان راه کارگر

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)