مازیار سیدنژاد که از هفدهم خرداد توسط سازمان اطلاعات سپاه به طرز وحشیانه‌ای ربوده شده بود، پس از دو ماه بازجویی و بلاتکلیفی به بند قرنطینه شماره یک زندان اوین منتقل شده است.

طبق آخرین گزارش:

بازجویان اطلاعات سپاه که مسئولیت پرونده‌سازی برای این فعال کارگری را به عهده گرفته‌اند، با اتهامات ساختگی “عضویت در گروه کمونیستی” “اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی” و “ظن فرار”، سیدنژاد را در این مدت مورد بازجویی و فشار قرار داده و او را بدون حق ملاقات و تلفن و خرید، به صورت بلاتکلیف در بازداشتگاه سپاه نگهداری می‌کنند.

برای این فعال کارگری قرار وثیقه سنگین یک میلیارد تومانی صادر شده است.

مازیار سیدنژاد پیشتر از سوی بیدادگاه انقلاب اهواز به بهانه حمایت از اعتراضات کارگران فولاد و بر اساس اعترافات اجباری زیر شکنجه‌های شدید وزارت اطلاعات، به سه سال حبس تعزیری محکوم شده بود.

چنین نیرویی که از سوی تمام دستگاه‌های اطلاعاتی برای سرکوب فعالان سیاسی و کارگری فعال است، چرا برای مقابله با جاسوسان موساد که در تمام ارکان امنیتی حکومت نفوذ کرده‌اند، به کار گرفته نمی‌شود؟

آیا جز این است که، خواسته یا ناخواسته، اطلاعات و سپاه برای تامین منافع دستگاه‌های امنیتی اسرائیل خدمت میکنند؟ آیا عبارت نخ‌نما شده‌ی “اقدام علیه امنیت ملی” به حق برازنده‌ی بازجویان و طراحان اطلاعاتی-امنیتی نظام نیست؟

از هر راهی و با هر صدایی خواستار آزادی فوری و بی قیدو شرط مازیار سیدنژاد و هزاران زندانی سیاسی و عقیدتی دیگر باشیم.

 

-کمپین دفاع از هفت‌تپه و اعتراضات کارگری
@zendani7tapeh
-پیامگیر تلگرام
@HaftHezarTapeh

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)