در این نشست مجازی، کلوپ ادبیاتِ فارسی‌خوانیِ دانشگاه بریتیش کلمبیا با میترا الیاتی، مسئله‌ هویت انسان ایرانی مدرن در وطن و در مهاجرت و نیز شکل‌گیری جنسیت در آثار او را بررسی می‌کند؛ و داستان‌های او به لحاظ ساختاری زبان و سبک وی و به‌ویژه ساختار روایت مورد بررسی قرار خواهند گرفت.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)