به اذن رهبری مبنی بر عدم تهیهء واکسن, روزی صدها نفر از ما کشته می شوند.

مرگ کسب و کار شماست.

#واکسن
#کرونا
#واکسن_بخرید
#آبان

 

 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)