ملاقات و مذاکره با جمهوری اسلامی باید متوقف شود.
پنجشنبه, پنج آگوست
از یک تا سه بعد از ظهر

آنک قصابانند
بر گذرگاه‌ها مستقر
با کُنده و ساتوری خون‌آلود

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)