توان مقام و مسئولیت خود را برای گرفتن یک تصمیم درست و قابل احترام به کار ببرید، احترامات فائقه ما را بپذیرید.

باربارا لوخبیلر، رئیس کمیسیون حقوق بشر پارلمان اروپا

ایزابل دوران، معاون پارلمان اروپا

تاریا کرونبرگ، رئیس هیئت نمایندگی پارلمان اروپا در کل امور ایران و اروپا

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)