توان مقام و مسئولیت خود را برای گرفتن یک تصمیم درست و قابل احترام به کار ببرید، احترامات فائقه ما را بپذیرید.

باربارا لوخبیلر، رئیس کمیسیون حقوق بشر پارلمان اروپا

ایزابل دوران، معاون پارلمان اروپا

تاریا کرونبرگ، رئیس هیئت نمایندگی پارلمان اروپا در کل امور ایران و اروپا

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)

این یک مطلب قدیمی است و اکنون بایگانی شده است. ممکن است تصاویر این مطلب به دلیل قوانین مرتبط با کپی رایت حذف شده باشند. اگر فکر می‌کنید که تصاویر این مطلب ناقض کپی رایت نیست و می‌خواهید توسط زمانه بازیابی شوند، لطفاً به ما ایمیل بزنید. به آدرس: tribune@radiozamaneh.com