نقدی بر سیاست های نئولیبرالی دولت یونان و اتحادیه اروپا
به همراه مصاحبه هایی با: سمیر امین، دیوید هاروی، آلن بدیو، مانولیس گلزوس و …
 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)