ولایت فقیه در قانون اساسی پیش بینی شود؛ این خواست مردم است!!

 ولی فقیه سوم؛ خطری که در کمین است (شماره ۴۸)

[حکایت حکومت ولایت فقیه در سرزمین ایران

فصل دوم (۵) تصویب اصل ولایت فقیه در مجلس خبرگان قانون اساسی(اول) تا دوره ی  «مطلقه».]

تدوین و تحقیق از: محمد شوری (نویسنده و روزنامه نگار)

@shourimohammad

«مساله ولایت فقیه و مقام رهبری خواست اکثریت مردم است. نمونه اش اینکه در این ۲۵  روزی که من در لرستان مشغول به انجام وظیفه بودم یا اینکه مساله یک مساله دیگر بود و اصلا مربوط به قانون اساسی نبود کرارا در حین صحبتم نوشته به ما داده می شد که راجع به ولایت فقیه صحبت کنید و یک طومار ۵۰ متری با هزاران امضا از یک شهر  لرستان که خرم آباد است به وسیله دفتر حزب جمهوری اسلامی به اینجا انتقال پیدا کرده که  خواست مردم اینست که این مساله اساسی باید در قانون اساسی پیش بینی بشود. پس هم مساله ای است اسلامی و بدون آن ما حکومت و جامعه  ای اسلامی نخواهیم داشت و هم مساله ای است  مردمی که  مردم روی این مساله عنایت دارند.

[طاهری خرم آبادی؛کتاب: صورت مشروح مذاکره مجلس بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسلامی.ج۱،ص۶۵،جلسه سوم،۲۹مرداد۱۳۵۸]

ادامه دارد

 ۷ مرداد ۱۴۰۰

نه به ولی فقیه سوم!

پیشگیری بهترین درمان. علاج واقعه قبل از وقوع.

t.me/shourimohammad 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)