سخنگوی قوه قضاییه محس اژه ای در چهل و هشتمین نشست خبری با خبرنگاران ملت ایران را در بی خبری از احکام صادره دادگاه علیه عاملان و آمران گذاشت و گفت حکم کهریزک صادر شد ولی اعلام نمی کنیم! اژه ای در رابطه با پرونده ستار بهشتی، بیشرمانه قتل را در سطح تخلفات تقلیل داده و برای تبرئه قاتلان اظهار داشت: پزشکان تائید کردند که هیچکدام از ضربات وارد شده به تنهایی نمی‌توانسته عامل مرگ باشد و همین امر باعث شده تا آنها احتمال بدهند که این ضرباتی که نوعاً کشنده نبوده است توأم با فشار روحی عامل مرگ باشد. واقعیت اینست که جمهوری اسلامی مسئول مستقم قتل ستار بهشتی می باشد و عاملان و آمران بایستی به ملت ایران معرفی شوند. قتل ستار یک جنایت بود، شکل جنایت تعیین کننده نبوده و از جرم آمران و عاملان نمی کاهد.حکم کهریزک صادر شد

محسنی اژه ای در آغاز گفت‌وگوی خبری خود درپاسخ به سوالی درخصوص حکم دادگاه متهمان کهریزک اظهارداشت :حکم دادگاه صادرشده اما چون بدوی است، از بیان جزئیات آن معذورم.

وی افزود:‌ چون حکم بدوی قابل تجدیدنظر است از لحاظ قانونی ما نمی‌توانیم فعلاً آن را اعلام کنیم.

پرونده ستاربهشتی

بنابه این گزارش ،یکی از خبرنگاران درباره پرونده ستار بهشتی پرسید که دادستان کل کشور گفت: در آخرین جلسه‌ای که در تاریخ ۲۱.۲.۹۲ برگزار شد، ۹ پزشک نظریات خود را ارائه کردند که در خاتمه مشخص شد علت مرگ می تواند فشار روحی و ضربات نوعاً غیرکشنده باشد.

وی افزود: پزشکان تائید کردند که هیچکدام از ضربات وارد شده به تنهایی نمی‌توانسته عامل مرگ باشد و همین امر باعث شده تا آنها احتمال بدهند که این ضرباتی که نوعاً کشنده نبوده است توأم با فشار روحی عامل مرگ باشد.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: البته هنوز این پرونده به دادگاه نرفته است و من احساس می‌کنم هنوز قرار مجرمیتی هم صادر نشده است.

وی تصریح کرد: البته به طور قطع به واسطه برخی تخلفاتی که در جریان این پرونده رخ داده قرار مجرمیت صادر می‌شود.

حکم مقامات فعلی دولت

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه برخی اعضای ارشد دولت فعلی دارای پرونده‌های مفتوح قضایی هستند آیا با پایان یافتن دولت فعلی رسیدگی به پرونده‌ها مجددا انجام می‌شود، گفت: اگر افرادی محکومیت داشته باشند پاسخ من همان پاسخ به سوال قبلی است. اگر پرونده مفتوح باشد طبیعی است متهم چه مسئول باشد و چه بعد از دوره مسئولیتی به اتهامش رسیدگی می‌شود. حتی اگر زمان اقتضا کند قبل از پایان دوره مسئولیت به اتهام رسیدگی می‌شود.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)

این یک مطلب قدیمی است و اکنون بایگانی شده است. ممکن است تصاویر این مطلب به دلیل قوانین مرتبط با کپی رایت حذف شده باشند. اگر فکر می‌کنید که تصاویر این مطلب ناقض کپی رایت نیست و می‌خواهید توسط زمانه بازیابی شوند، لطفاً به ما ایمیل بزنید. به آدرس: tribune@radiozamaneh.com