آیا تا به حال شده که فیلم یا سریالی را تماشا کنید و با خود بگویید:

 

  • یک جای این رابطه می‌لنگه!
  • یا این رابطه سالمی نیست!
  •  

متاسفانه بسیاری از سازندگان و نویسندگان داستان‌های فیلم‌ها و سریال‌ها سعی در نرمال نشان دادن و کلیشه سازی روابط ناسالم هستند و چیزی که این موضوع را بدترمی‌کند این است که بسیاری از افراد سعی بر همزادپنداری و وارد کردن این کلیشه‌های غلط به رابطه عاطفی خود می‌کنند.

 

آیا نمونه‌ای از این رفتار‌های ناسالم را در فیلم یا سریال به خصوصی به یاد دارید؟

 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)