جوانان باغیرت سوسنگرد شهر را به تصرف خود درآوردند. سوسنگرد را تنها نگذاریم.

درگیری وسیع جوانان معترض با نیروهای ضد شورش و سرکوبگر در سوسنگرد

سوسنگرد (خفاجیه) امشب, رگبار مسلسل‌ها

این رگبار گلوله است که بر سر سوسنگرد(خفاجیه) می‌بارد. آنقدر می‌بارد که سیرابشان کند.

مرگ بر جمهوری اسلامیِ آدم‌کش

تجهیزات آب رسانی برای حل مشکل بی آبی وارد خوزستان شد.

شیوه‌ی آب رسانی ولایی برای مردم خوزستان

در رژیم جمهوری اسلامی اینگونه به مشکلات مردم رسیدگی میشود!

 

#قیام_تشنگان
#الشعب_یرید_إسقاط_النظام

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)