سال ۱۹۹۹ زنی به اتهام قتل همسرش در استادیوم قاضی، توسط طالبان اعدام شد.

تصویربرداری از این اعدام که کار بسیار خطرناکی بود توسط “جمعیت انقلابی زنان افغانستان (راوا)”انجام شد.

بعدها این گروه از دولت آمریکا به دلیل استفاده بدون مجوز و بهانه حمله به افغانستان، شکایت کرد.

“راوا” همزمان با انقلاب ایران و پیش از تهاجم شوروی به افغانستان شکل گرفت. راوا یک گروه با چپ‌گرا است که بر آموزش و آگاهی #زنان_افغانستان تمرکز دارد.

این گروه در دوران طالبان سهم به سزایی در آموزش سوادآموزی مخفیانه به زنان و دختران داشت.

‏یکی از رهبرانی که تاثیری زیادی در شکل‌گیری گروه ایفا کرد، مینا نام داشت. مینا بعدا در پاکستان ترور شد.

‏نشریه #پیام_زن ارگان این حزب محسوب می‌شود که توسط مینا راه‌اندازی شد. ‏این نشریه انتقادهای جدی به همه قدرت‌های مداخله‌گر مانند شوروی، آمریکا، ایران و پاکستان دارد. با دولت‌های افغانستان هیچگاه به توافق نرسید و انتقادات جدی نسبت فساد جاری در دولت و مجلس داشته و دارد.
(عکس‌ها از نشریه پیام زن) ‏”نه جنایتکاران طالبی و نه جهادی، قدرت به دست مردم افغانستان!”

“راوا” از جنگ‌های جهادی به عنوان “سگ جنگی” نام میبرد و با همه گروه‌های درگیر از مجاهدین تا طالبان مخالف است. ‏

در مورد ایران این گروه بر خلاف گروه‌های دیگر جهادی و حتی طالبان، مرزبندی مشخص دارد و شدیدا با افراد نزدیک به حکومت ایران مخالف است. ‏از نکات جالب این که این گروه برخلاف سایرین از حالت مخفی زمان طالبان خارج نشد.

جمعیت انقلابی زنان افغانستان (راوا)

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)