از پُشتِ شیشه‌ها به خیابان نظر کنید!
خون را به سنگفرش ببینید!…
این خونِ صبحگاه است گویی به سنگفرش
کاین‌گونه می‌تپد دلِ خورشید
در قطره‌های آن…
.
از پُشتِ شیشه‌ها به خیابان نظر کنید!”
.
از شعرِ سنگفرش/ احمد شاملو

عکس: حامد اسماعیلون

 

ری را

 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)