یشاساون نوع خاصی از دیوارنگاری (به انگلیسی گرافیتی) بومی شهرهای بزرگجنوب برزیل، از جمله ریو دو ژانیرو و سائوپائولو است. پیشاساون در حقیقت نوعیالفبای ابداعی است که آن را معمولا بر روی ساختمان‌های بلند خالی از سکنه انجاممی دهند. می‌توان گفت پیشادور‌ها (هنرمندان پیشاساون) بر سر بالا رفتن ازساختمان‌ها و امضا کردن بلند‌ترین و دسترس‌ناپذیر‌ترین نقاط شهری مسابقه می‌دهند وقانون کار آن‌ها عدم استفاده از نردبان یا بالابر است.

بدین سان‌گاه چنیدن پیشادور بر روی دوش هم بالا می‌روند تا روی دیوار ساختمانیامضا بزنند. پس از اینکه این سنت در برزیل نمود پیدا کرد، توانست تاثیر فلسفیمهمی بر دیوارنگاری در جهان بگذارد.

در دنیایی که بیکاری فقر را می‌سازد و عده بیشماری زیر خط فقر با سختی هایزندگی دست و پنجه نرم می‌کنند، این امضا‌ها و دیوار نگاشته‌ها نشان از وجود افرادیاست که از نادیده گرفته شدن خود در جامعه بیزارند و خود را صاحب این حقمی‌دانند که به ابراز خود دست بزنند. هنری که تعلق به طبقه بورژوا و خورده بورژواندارد، بلکه در دسترس همگان قرار می‌گیرد. آن‌ها جان خود را در راه بیان و ابراز وجودمی‌گذارند و تنها جایی که به ان‌ها این امکان را می‌دهد، قلمروی آن‌ها یعنی خیابان‌هاست.

پلیس و مردم در برزیل نفرت عمومی ویژه‌ای نسبت به پیشادور‌ها دارند و برخوردپلیس و حتی عابران با آن‌ها بسیار خشن است، چرا که هنر آن‌ها و شیوه بیانشان در جامعهامروزی به نوعی بر هم زدن امنیت محسوب می‌شود. در واقع باز‌شناسی پدیدهدیوارنگاری در خالص‌ترین شکلش، همیشه و در همه جا برای ذهن دسته بندی شدهانسان امروزی دشوار بوده و هست.

اما پیشادور‌ها در راه خود چیز دیگری را دنبال می‌کند، سالهاست که بر این راه وعقیده پا فشاری می‌کنند. از دیگر فعالیت‌های هنری آن‌ها می‌توان به حمله به گالریهنر شهری در برزیل و حمله به بینال هنرهای زیبای برزیل اشاره نمود!

حروف شکسته پیشاساون که بیشتر شبیه نشان‌های رمزآلود گروه‌های هوی متال استنیز خود دنیایی است نو از حرکت و فرم که می‌شود آثار دیوارنگاری اولیه لس آنجلس، خوش‌نویسی عربی و خط چینی و ژاپنی را در آن مشاهده کرد.

ویدیو زیر نیز مستندی کوتاه در باره پیشاساون است.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)

این یک مطلب قدیمی است و اکنون بایگانی شده است. ممکن است تصاویر این مطلب به دلیل قوانین مرتبط با کپی رایت حذف شده باشند. اگر فکر می‌کنید که تصاویر این مطلب ناقض کپی رایت نیست و می‌خواهید توسط زمانه بازیابی شوند، لطفاً به ما ایمیل بزنید. به آدرس: tribune@radiozamaneh.com