سوت بلبلی ریاست قوه قضائیه را از ولی فقیه گرفت!
محسنی اژه ای(که در زدن سوت بلبلی حرفه ای است) و از مهره ها ی اصلی «دولت سایه» یا«دولت پنهان» ریاست قوه ی قهریه ی قضائیه ی نظام ولایت فقیه را از «آقا» ولی فقیه علی خامنه ای گرفت!!
نوشته ی زیر بخشی از یادداشت هایم با عنوان:
«دولت سایه ای که من می دانم» است که در سال ۱۳۹۳ منتشر کرده ام!]
[وقتی سال ۱۳۶۵برای اولین بار زندان ج.ا.ا راتجربه کردم،محسنی اژه ای را آنجا ملاقات کردم،ظاهرا نماینده واجا بود.
در اسفند ۶۶ و در حالیکه بشدت بیمار بودم و درد می کشیدم،در یک محاکمه سرپایی و چند دقیقه ای توسط ایشان و یک روحانی دیگر بازهم او را دیدم.
وقتی بعد از تعطیلی روزنامه سلام،(که شاغل آنجا بودم)بازهم برای دومین بار زندان رفتم، ایشان را در مقام رئیس دادگاه ویژه روحانیت در محل دادگاه برای دریافت وسائل شخصی ام که از منزل برده بودند،دوباره ملاقات کردم.
ایشان از شاگردان مدرسه حقانی ست،که از همان سال نخست حضور و نفوذ دارد.
در یکی از یادداشت های قبلی اشاره کرده ام که باید منتظر بود تا وی به مقام ریاست قوه قضائیه برسد.
اگر بخواهید اعضای دولت سایه را بشناسید،بی شک ایشان از مهره های اصلی آن است. کسانی که سال هاست در بستر حاکمیت و در نهادها و مناصب و مشاوره ها لنگر انداخته و در حال کنگر خوردن هستند.آنها هیچ وقت تا لحظه مرگ قصد بازنشسته کردن خود را ندارند…]
۱۰ تیر ۱۴۰۰
محمد شوری(نویسنده و روزنامه نگار)
t.me/shourimohammad

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)