امروز مادران آبان ۹۸ و دی ۹۶ به ما یادآور می‌شوند که تداوم آبان شکل و شمایل مختلفی دارد:
۱) کارخانه همان خیابان است.
۲) وضعیت دستمزدها همان قیمت بنزینی است که نشانه‌ای از نابودی زندگی‌های مردم بود.
۳) کارگران اعتصابی، جاویدنامانی چون مهرزاد رضایی‌ها، سارو قهرمانی‌ها، رضا معظمی‌ گودرزی‌ها، نوید بهبودی‌ها، ستار بهشتی‌ها و … هستند.
۴) به عوض ۱۵۰۰ کُشته، این بار خون از تن و بدن نظام است که جاری خواهد شد.

 

 

#آبان_ادامه_دارد
#اعتصاب_سراسری
#اعتصاب_کارگران_نفت

@sarkhatism

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)