روز به روز به همراهان اعتصاب سراسری کارگران نفت اضافه می‌شود. اعتصاب از این شهر به آن شهر، از این پالایشگاه به آن پتروشیمی، از جوشکار به رانندگان کامیون در حال گسترش است. کارگران پروژه‌ای اعتصاب کننده که نزدیک به ۳۰ هزار نفر می‌شوند، همه دست از کار کشیده‌اند تا به خواسته‌های خود رسند. کارگرانی که طی دیروز و امروز به تاریخ ۷ و ۸ تیر به اعتصاب سراسری کارگران پروژه‌ای نفت پیوسته‌اند:

🔸 کارگران پالایشگاه لامرد
🔸کارگران پروژه‌ای پتروشیمی لردگان
🔸 کارگران پروژه‌ای پتروشیمی اردبیل
🔸 کارگران شرکت نصب نیرو در اندیمشک

#اعتصاب_سراسری
#اعتصاب_کارگران_نفت
#اعتصاب_سراسری_کارگران_پیمانی
#لغو_کار_پیمانی

@sarkhatism

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)