اِعتصابِ شُما + اِعتِراضِ ما = اِنقِراضِ آنها

به بهانهء هفتمین روز اعتصابات کارگران صنعت نفت….

 

 

 

 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)