کتاب مجموعه شر «خطاب به دیکتاتور یا شعرخوانی جمعی از شاعران با حفظ فاصله مطمئنه» با کوشش انور عباسی (هرس) به تازگی توسط انتشارات ارزان در سوئد منتشر شد. این کتاب مجموعەای از اشعار هفت شاعر ایرانی، یک شاعر کوردستانی و با مقدمەای از آرش جودکی، است. اشعار این کتاب عموما خطاب به دیکتاتور ایران و حکومت نوشته شده است. 

 

برای تهیه کتاب اینجا را کلیک کنید.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)