با توجه به اهمیت نمادین و نیز سیاسی میزان آراء تهران به دلیل ترکیب جمعیتی و مرکزیت آن، و نیز دوقطبی شدن «انتخابات» و تبدیل آن به یک رفراندوم معلوم می شود که در بهترین حالت که واقعیت هم ندارد از هر ۵ نفر تنها یک نفر حامی کلیت رژیم (از همه جناح ها) است. با وجود همه تلاش ها و ترفندهائی که صورت گرفت رژیم در پایتخت سخت منزوی بوده و شکست خورده است و آن حماسه ای که خامنه ای و دیگرسران وردزبانشان کرده اند در تهران غوغاکرده است! .
آمارهای رسمی نشان می دهد که میزان مشارکت در کل استان تهران از حدودده میلیون نفر واجدین شرایط فقط حدود ۳۴.۳۷ ٪ است و این رقم در شهرتهران ۲۶٪ می باشد. با احتساب آراء باطله معلوم می شود که حدو ۴-۵ درصدهم از این ارقام باید کسر شود!. سهم مشارکت شوراها از این هم افتضاح آمیزتراست و مثلا چمران که سرلیست اصول گرایان را تشکیل می دهد تنها باحدود ۷٪ رای برگزیده شده است! و در برخی نقاط حتی آراء‌باطله از رأی اول هم سبقت گرفته است.

با عنایت به اینکه سران رژیم عموما در تهران اقامت دارند و با توجه به این حجم عظیم از نفرت و خشم و انزوا، آیا بهتر نیست ک مشاوران خامنه ای و رئیس جمهور انتصابی او و دیگر کارگزاران بلندمرتبه اش توصیه کنند که برای داشتن احساس امنیت بیشتر سکونت گاه خود را به نقاط دیگری منتقل کنند که هنوز از شرایط بهتری برخوردارند؟!

پیشرو بودن زنان تهران در تحریم!
یک نکته جالب دیگر در استان تهران نشان می دهد که درصدمشارکت زنان (۴۶٪) نسبت به مردان (۵۴٪) ۸٪ کمتراست که نشان می دهد آشکارا سطح آگاهی و کنشگری زنان جلوتر از مردان است و رژیم کلا در میان ساکنان زن در تهران رسواتر و منفورتراست که البته با توجه به تبعیض مضاعف رژیم در موردممانعت از پذیرش کاندیدای زن ( از جمله عدم بررسی صلاحیت هیچکدام از کلیه ۴۰ نفر زنانی که نام نویسی کرده بودند) بر اهمیت فمینیستی شدن هرچه بیشتر صفوف مبارزه علیه نظام تبعیض و آپارتاید دلالت دارد.
چنانکه می دانیم برنامه دولت جدید در مورد زنان بر طبق سودا و خواست خامنه ای سیاست خانه نشین کردن زنان به بهانه تقویت بنیادخانواده و تکثیر زادولدو جمعیت است. و نا گفته نماند که بر طبق یکی از آخرین گزارش های دست اندرکاران رژیم معلوم شده که نرخ نزولی رشدجمعیت علیرغم باصطلاح مشوق های حاکمیت به ۱.۷٪ رسیده است. که از ۲.۱ نرخ جایگزین وضع موجود به میزان زیادی پائین تر است. البته چنین پدیده ای علل و عوامل گوناگون و پیچیده ای دارد. اما هرچه که باشد از یکسو به یک کابوس بزرگ برای ٰرژیم تبدیل شده است و از سوی دیگر بیانگر به چالش گرفتن شدن رویکرد رژیم نسبت به زنان همچون ماشین فرزندآوری و دیگر سیاست های اجتماعی و اقتصادی است.

ستاد انتخابات اعلام کرد؛
میزان مشارکت در انتخابات در شهر تهران ۲۶ درصد / آرای رئیسی در استان تهران ۲.۱ میلیون، آرای باطله ۱۲ درصد
https://www.entekhab.ir/fa/news/623827/

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)