“طنزیمات ادبی”

– – – – – – –

ما فرقِ سراب و آب را فهمیدیم
از لطفِ شما، جواب را فهمیدیم!

صدشکر نمُردیم و در این‌جبرستان
آزادیِ انتخاب را فهمیدیم…!!!

 

#سید_محمد_حسینی

– – – – – – – – – –

 

لبهای شما غرقِ دعا و وِردند
دلهای شما حریص و دندان‌گِردند

برجسته‌ترین مُختلسانِ دنیا
در مکتبِ اختلاستان شاگردند!

 

 

شروین سلیمانی

 

 

 

 

 

 

 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)