مزارع نیشکر و معیشت هزاران خانوار هفت تپه در معرض نابودی کامل می باشند.

می خواهند زمین سوخته تحویل دهند.

بنر اعتصاب و اعتراض کارگران هفت تپه برای حق آبه.

هفت تپه در حال نابودی است و تمام سه قوا مشغول بازی های خود هستند.

تنها حامی کارگران هفت تپه خود کارگران هستند.

پیام همکار

___________________________

دیگه حتی طاقت سلام کردن را ندارم که اول سلامی به همکارانم بکنم

هفتپه در حال نابودی آبی است.

تنها خشک شدن,

اسد بیگی منعول و اداره کشاورزی منعول که تضاهر میکند با کارگران است, اما در اصل با اسد بیگی کار میکنه, کریمی پور و مروانی منعول, لعنت به شرفتون که دو ادم بی سواد و هیچ بلد مدیران کشاورزی شدن, و این هم بهره دو بی سواد و هیچ بلد که کل شرکت را نابود کردن .

مروانی منعول پول شیرت از کجا دیگه تهیه میکنی؟

از اسد بیگی, ولی کور خوندی, اسد بیگی در راه زندان است.

خمار بمان ای بی شرف, چقدر حق کارگران خوردی؟ چقدر رشوه گرفتی؟ برای استخدام بین کارگران تبعیض کردی و هزاران خلاف دیگه,….

منتظر خروش ما باشید
درسی یاد بگیرید تا آخر عمر از یادتان نرود

پیام همکاران

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)