مقررات‌زدایی طی سال‌های گذشته با شدتی در ایران پیش رفته است که این جغرافیا را بدل به بهشت استثمارگران کار، کرده است. دیگر حرفی از اشتغال رسمی مادام‌العمر با حق بازنشستگی نیست، بلکه عقد قراداد یک ساله بدل به آرزو شده است.

تعدیل!

این نام زیبای دهشتناک، اسم رمز سرکوب و نام مستعار اخراج کارگران، بیش از همیشه وسعت گرفته است.

کارگران قبلی را به راحتی اخراج می‌کنند و کار بیشتر را بین نیروی کار کمتر تقسیم می‌کنند، یا کارگران مستعد اعتراض و سازماندهی را به راحتی آب خوردن دور می‌اندازند و جایگزین می‌کنند، یا کارگران با حقوق و مزایای بیشتر را برای جذب کارگران ارزان‌تر تصفیه می‌کنند.

در ماه‌های اخیر بارها و بارها شاهد اعتراضات کارگران به اخراج خود یا همکارانشان بوده‌ایم.

همین امروز صبح کارگران شرکت تهران جنوب ماهشهر در اعتراض به اخراج گروهی همکارانشان تجمع کردند. آنان می‌گویند همزمان با اخراج کارگران قدیمی، کارگران جدیدی در شیفت شب شرکت به کار گمارده شده‌اند. همچنین کارگران اخراجی لوله سازی خوزستان نیز امروز دست به تجمع اعتراضی زدند. این کارگران چندمین بار است که در مقابل استانداری خوزستان در اعتراض به اخراج خود تجمع می‌کنند.

حیات طبقه کارگر با بحرانی جدی روبرو شده است. کارگران نه دستمزد عادلانه دارند، نه دستمزدهایشان سر موقع پرداخت می‌شود و نه تحت مقررات عادلانه‌ای کار می‌کنند و هر روز با خطر اخراج خود روبرو هستند بی هیچ امنیت شغلی.

#سرکوب_روزمره
#مقررات‌زدایی
#استثمار
#مرگ_بر_نظام_ضد_کارگر

@sarkhatism

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)