جمعه ۱۸ یونی از ساعت ۱ بعداز ظهر، مقابل لانه جاسوسی جمهوری اسلامی در استکهلم.

شورای استکهلم، همراه با احزاب، سازمان ها و نیروهای ازادیخواه، علیه نمایش انتخابات ، تظاهرات برگزار می کند.

نه به نمایش انتخاباتی جمهوری کثیف اسلامی
نه به انتخاب جنایتکاران و دزدان و سرمایه داران

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)