رئیسی از کاندیداهای ریاست جمهوری اعلام کرده که با کارگران و مردم و صنعتگران و با همه ائتلاف میکند! چطور ممکن است؟ منظور این است که مثلا هم ائتلاف با کارگران هپکو و هم با به اصطلاح صنعتگری که هپکو را نابود کرد؟ هم ائتلاف با کارگر هفت تپه و هم ائتلاف با اسدبیگی و مثلا وقتی اسدبیگی رفت با جایگزینی که برایش در نظر خواهند گرفت؟ هم ائتلاف با کارگر و هم ائتلاف با سازمان جنایتکار خصوصی سازی که یکی از عوامل مهم خانه خرابی کارگران بوده است؟

ائتلاف همزمان با دو طبقه اجتماعی که در تضاد با هم هستند ممکن نیست. نمیشود هم کسی با زندگی ائتلاف کند و همزمان با مرگ هم ائتلاف کند. این شعارها، کلی و گول زننده است.

بیایید بررسی کنیم ببینیم حتی اگر به فرض محال ائتلاف همزمان با طبقه کارگر و طبقه مفت خور و زالو صفت سرمایه دار ممکن بود رئیسی در واقع کدام طرف خواهد بود؟

اصلا نیاز به تخیل کردن و حدس زدن نیست. رئیسی خودش جواب این سوال را داده است. او اعلام کرده که با خصوصی سازی این سیاست جنایتکارانه نولیبرالی مشکلی ندارد. درباره کلیت خصوصی سازی ها اعلام کرده فقط مشکل این بود که این بخش خصوصی مثل اسدبیگی فوق العاده فاسد بوده و روند واگذاری مشکل داشته. اما کلیت اصل ۴۴ مشکلی ندارد. رئیسی هم دقیقا مثل روحانی روی پول به دست امده از حراج اموال عمومی برای بودجه حساب باز کرده. وگرنه میگفت که جلوی خصوصی سازی ها را میگیریم و انها را به کارگران واگذار میکنیم.

پس رئیسی خودش اعلام کرده که دنبال سیاست ضد کارگری خصوصی سازی خواهد رفت. یعنی خودش گفته سیاست های ضد کارگری را اجرا خواهد کرد. یعنی خودش گفته که به نفع سرمایه داران رفتار خواهد کرد.

پس منظورش از ائتلاف با کارگران چیست؟

منظورش این است که بیایید خام شوید و به من رای بدهید. تا حالا که قراره شده من را رئیس جمهور کنند دست کم با تعداد رای بالاتری به کاخ ریاست جمهوری بروم.

ائتلافی در کار نیست. فعلا میخواهند تنور و بساط انتخابات گرم باشد.

رئیسی همین الان دارد اعلام میکند ائتلاف قدرتمندی با سرمایه سالاران مفت خور خواهد داشت. اما حرف کارگران این است:

خصوصی سازی مورد قبول کارگران نیست. چه رهبر آنر را امضا کرده باشد چه رفسنجانی پیشنهاد و اجرا کرده باشد، چه احمدی نژاد و خاتمی و روحانی و رئیسی مجری آن باشند. از آسمان یا از هر جا آمده سیاسی خانه ویران کن و در خدمت گسترش فقر و شکاف طبقاتی بوده. سیاستی ضد کارگری بوده که وضعیت معیشت کارگران را ده ها برابر بدتر کرده است.

کارگران تن به خصوصی سازی نخواهند داد. این بساط خصوصی سازی را جمع کنید. اگر هم جمع نکنید کارگران در همه کشور آنرا جمع خواهند کرد. همانطوری که هفت تپه کرد.

آقای رئیسی تو ائتلافی با کارگران نداری. هنوز سه روز نگذشته که گفتی مدافع خصوصی سازی یعنی سیاست جنایت کارانه ضد کارگری هستی. رئیسی ادامه روحانی است. هر دو “ر” دارند. به اضافه با “ی” هم تمام میشوند. هم شروع و هم پایان یکسانی دارند.

پیام همکار

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)