به نقل از پارس دیلی نیوز
نویسنده: شاهین شعبانی
روحانی که با شعار آزادی زندانیان سیاسی و دفاع از آزادی و حقوق اساسی مردم ؛ در تجمع های انتخاباتی ؛ توانست رای بسیاری از مردم را به سوی خود جلب نماید و انتخاباتی که مردم نسبت به آن کاملا بی تفاوت بودند را به یک حماسه برای ر‍ژیم اسلامی مبدل سازد ، امروز در آزمونی واقعی برای اثبات ادعاهای خود قرار دارد.
اگرچه سابقه مقامات مختلف جمهوری اسلامی نشان داده است که نمی توان از آنها ؛ به هیچ وجه ؛ انتظار تعهد به گفته ها را داشت ، اما این آزمون سندی است ملموس بر اشتباه آن دسته از هم وطنانی که از انتخابات نظام اسلامی ، امید آزادی و دموکراسی دارند!
در طی ۴ سال گذشته تعدادی از زندانیان و بازداشتی های در بند ر‍ژیم ، تحت عناوینی چون بیماری و یا سکته قلبی جان خود را از دست داده اند و در این ارتباط یا هیچگونه تحقیق و تفحصی بعمل نیامده و یا ماجرا همچون کشته شدن ستار بهشتی مشمول مرور زمان و فراموشی شده است!
وظیفه حفظ امنیت و سلامتی زندانیان در طول حبس و یا بازداشت بر عهده رژیم اسلامی است و در صورت بی کفایتی و ناتوانی در انجام این وظیفه ؛ همچون سایر وظایف ؛ باید مجوز مراجعه به بیمارستان و کنترل سلامتی را در اختیار خود زندانیان قرار دهد.
عدم وجود امکانات لازم در زندانهای جمهوری اسلامی کاملا مشهود است. زندان اوین بعنوان بزرگترین و مجهزترین زندان حکومت اسلامی ، دارای بهداری با حداقل امکانات ممکن می باشد و از کادر پزشکی ضعیف و بی تعهد نسبت به سلامتی زندانیان برخوردار است بطوریکه با مراجعه به آن ، نه تنها هیچ بهبودی در وضعیت جسمی بیمار اتفاق نمی افتد ، بلکه با چند بیماری و مشکل جدید نیزمواجه می شود! با توجه به این موضوع می توان به وضعیت سایر زندانهای کشور بخوبی پی برد!
در خاطرات هم بندیان مرحوم هدی صابر اشاره شده است که ایشان مدت مدیدی از ناراحتی قلبی در رنج بوده و درخواست مراجعه به بهداری داشته اند که این موضوع با بی توجهی مداوم مقامات زندان همراه بوده است و حتی در یکی از مراجعات به بهداری نه تنها ایشان تحت معالجه قرار نمی گیرند که با ضرب و شتم و توهین ایشان را از بهداری به بند بر می گردانند و مقامات زندان نسبت به بیماری ایشان تا زمان وخیم شدن وضعیت جسمی بی توجهی می کنند و زمانی او را به بیمارستان منتقل می کنند که دیگر نمی توان کاری برای بهبود سلامتی ایشان انجام داد!
مرگ افشین اسانلو نیز می تواند در شرایطی مشابه رخ داده باشد و شکنجه گران ر‍ژیم با وارد کردن فشارهای روانی و جسمی به زندانیان آنها را به انواع بیماری دچار می نمایند و پس از آن ، مرگ آنها را کاملا طبیعی جلو می دهند!
آزمون جدی روحانی ، تعهد بر قولی است که برای دفاع از زندانیان سیاسی به مردم داده است. روحانی با پیگیری دلایل مرگ زندانیان سیاسی حداقل در ۴ سال گذشته و مشخص کردن آمران و عاملان این جنایات و محاکمه آنها در یک دادگاه علنی ، می تواند نشان دهد تا چه میزان بر وعده های خود متعهد است.
دادگاهی علنی که مردم در جریان جزییات آن واقع گردند و نه مانند جلسات محاکمه شکنجه گران کهریزک که در پشت درهای بسته و با تهدیدهای شاکیان و اجبار آنها به اعلام رضایت تشکیل شد.
“خوش بود گر محک تجربه آید به میان

تا سیه روی شود هر که در او غش باشد”

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)