جلوگیری ازاجتماع قدرت در فرد یا گروه واحد،برای اجتناب از دیکتاتوری!

(ولی فقیه سوم ؛ خطری  که در کمین است!) شماره ۲۴

بدنبال جلسات گذشته کنگره منتقدین قانون اساسی، بعدازظهر روز یک شنبه ششمین جلسه این کنگره با تلاوت آیاتی چند از قرآن کریم آغاز شد. سپس برادر سید علی خامنه ای سخنان خود را آغاز نمود. ایشان پس از مقدمه ای درباره انواع مختلف قوانین: مدنی و جزایی و اداری و غیره، و اینکه قوانین اساسی روح قوانین و اصول و مبنای قوانین می باشند و در برگیرنده آنان، و نیز مبتنی بودنش برحقوقق اساسی مردم هر کشور  اصول اساسی و مطالب مهمی را که در اسلام در رابطه با حقوق انسانی مورد توجه هستندبیان کردند. از آن جمله اینکه:

  • اصل اول که در حقوق اسلامی قابل قبول است اصل ولایت و امامت است.
  • اصل عصمت
  • اصل حاکمیت خدا
  • مالیات های اسلامی مثل خمس
  • بیمه های اجتماعی از قبیل بیکاری و پیری و از کارافتادگی، که آنچه در قانون اساسی بچشم می خورد قوانین غیر مترقی کشورهای دیگر است. درصورتیکه اسلام شگفت انگیزترین قوانین را از طریق قوانین زکات در این باره پیش بینی نمود.
  • جلوگیری از رشد هزار فامیلی و الیگاریشی و ارزش فامیلی و خانوادگی در اداره کشور. و تقسیم قدرت ها و ممانعت از نفوذ جمعی خانواده ها به بهانه های مختلف (حتی روحانی بودن).
  • جلوگیری ازاجتماع قدرت در اختیار فرد یا گروهی واحد. (برای اجتناب از دیکتاتوری).

بدنبال بیان این مطالب ایشان ایرادات مشخصی  که در پیش نویس قانون اساسی  می دیدند بیان فرمودند. که از آن جمله است:

عدم واگذاری اختیارات و نیروی اجرایی لازم به مقننه. ( بخاطر اجرای صحیح تر و کامل تر آن و جلوگیری از دیکتاتوری توسط رئیس قوه مجریه که اختیارات بیش از حد دارد).

دادن حق انحلال مجلس به رئیس جمهور و بدنبالش برکناری خود او.

عدم پیش بینی اوضاع احتمالی و فوق العاده.

عدم وجود ضمانت اجرایی واقعی برای اجرای قوانین بوسیله دولت.

عدم تقسیم قوانین سه قوه مقننه؛ و قضائیه، و مجریه. (به طوز مساوی بلکه بطور متناوب که فرضا قوه مقننه نیروی لازمه را داشته باشد).

بیان شده که در مسائل مهم همه پرسی انجام می شود. معلوم نیست چه مساله ای مهمو ملاک اهمیت چیست؟ و چه کسی آنرا تشخیص می دهد؟ رئیس جمهور؟ نخست وزیر؟ مجلس مردم…

عدم اختیارات کافی در دست نخست وزیر. ( یعنی لزوم انتقال بعضی اختیارات و قدرت ها از رئیس جمهور به نخست وزیر. زیرا مردم هیچگاه زیر بار زور نخست وزیر نمی روند، ولی اعمال زور توسط رئیس جمهور آسان تر است).

[خامنه ای، علی،سید. (رهبر فعلی نظام ولایت مطلقه فقیه که تمامی قدرت قانون اساسی دوم در سال ۱۳۶۸ را  در اختیار دارد و  بیش از ۳۰ سال است که یک سویه و به عنوان متکلم الوحده حکمرانی می کند). بررسی پیش نویس قانون اساسی اول. روزنامه جمهوری اسلامی  ۱۲ تیر ۱۳۵۸ ]

*نه به ولی فقیه سوم!

علاج واقعه قبل از وقوع؛ پیشگیری بهترین درمان؛ ولی فقیه سوم، اتفاقی که نباید حادث شود!

این مجموعه،داستان حکومت ولایت فقیه در سرزمین ایران است و همچنان ادامه دارد…

 ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۰

محمد شوری (نویسنده و روزنامه نگار)

 t.me/shourimohammad

 

 

 

 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)