“…از شما بیزاریم.”

***********

خانواده های بیش از ۲۰ تن از کشته شدگان قیام آبان ۹۸ در پیام مشترکی از محمود احمدی نژاد خواستند که با نام عزیزان آنها بازی نکند.

این پیام بدنبال آن صادر شد که یک زن کفن پوش هنگام ثبت نام احمدی نژاد به وی گفته بود خاک تربت جانباختگان آبان ۹۸ رابه همراه دارد.

خانواده عزیزان از دست داده قیام آبان در این پیام نوشتند که:

“شما تک به تک شریک جرم در جنایات آبان خونین هستند.
حرف ما هم جمله بیشتر نیست. نه می بخشیم و نه فراموش می کنیم.
رأی ما نابودی و سرنگونی تمام شماست همین و بس.
از شما بیزاریم.”

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)