نه به خصوصی‌سازی یعنی نه به نظام

کارگران هفت‌تپه در عمل به آموختند که چرا «خصوصی‌سازی» از اساس یک سیاست ضدکارگری و ضدانسانی است و باید در هر عرصه‌ای (از کارخانه تا مدرسه، از دانشگاه تا بیمارستان) با آن به مخالفت و نبرد پرداخت.

تأکید مجدد خامنه‌ای بر «درستی اصل سیاست خصوصی‌سازی و مشکلات اجرایی آن» در کنار تشویق آتش‌به‌اختیارانِ عدالت‌خواهش در هفت‌تپه (از اسماعیل محمدولی تا وحید اشتری و محمدصادق شهبازی و امیر خراسانی) بابت چپ‌زُدایی از مبارزه‌ی کارگران، گویای عزم جدی آنان برای درهم‌شکستن مقاومت کارگران و همه‌ی مای مخالف این سیاست است.

نه گفتن به نظام به میانجی مخالفت با این سیاست است که همه‌ی ما را به عنوان نیروهای سیاسیِ خواهان ساختن نظامِ جایگزینی برای جمهوری اسلامی کنار هم قرار می‌دهد؛ نظامی که مبتنی است بر عدالت اجتماعی و به‌دست گرفته شدن سرنوشت‌مان توسط خویش، همچون سودایی که کارگران هفت‌تپه داشته و دارند: #اداره_شورایی

#نه_به_خصوصی_سازی
#نه_به_جمهوری_اسلامی
#آری_به_اداره_شورایی

@sarkhatism

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)