پیشنهاد می کنیم درباره ی شورای نگهبان قانون اساسی تجدیدنظر شود!

(ولی فقیه سوم؛ خطری  که در کمین است!) شماره ۲۱

در این روزها که بحث و انتقاد در اطراف قانون اساسی و نظرخواهی  در آن مطرح است، مقالات فراوانی در روزنامه به چشم می خورد که هرکس براساس مکتب خود سخنی به میان می آورد. البته اختلاف نظر یک امر طبیعی است. و نباید از آن تعجب کرد. ولی جای تعجب اینجاست که هر کدام از طرفداران دو مکتب شرق و غرب دم از طرفداری از حقوق ملت ها می زنند ولی درعین حال هرکدام مکتبی را تائید می کنند که درست بر خلاف دیگری و در حال تضاد با آن است… متاسفانه برخی نویسندگان براساس همین دو مکتب متضاد به بررسی قانون اساسی می پردازند و مردم را سرگردان و حیران می کنند، زیرا که معلوم نیست کدام یک طرفدار مردم اند… جامعه مسلمان ایران تنها راه حل این مشکل را فقط و فقط  اسلام می داند  که راه حل سومی را نشان داده و ترکیبی از حق حاکمیت خدا و مردم را ارائه نموده است. و حکومت (خدامردمی) را بهترین حکومت ها تشخیص داده و آنرا بنام جمهوری اسلامی نامگذاری نموده… دیگر جای آن نیست که طرفداران مکتب های دیگر بدون اینکه موضع خود را نسبت به اسلام مشخص کنند در قانون اساسی اظهار نظر نموده و وقت ملت عریز ایران را گرفته و افکار آنان را پریشان نمایند و با قلم فرسائی های پیچ  و خم دار و بکار بردن اصطلاحات خارجی در برابر اسلام موضع گیری کنند… و چنانچه مهلت دهید که حکومت اسلامی پیاده شود خواهید دید که آن بکامتان شیرین تر از حکومت های باصظلاح دمکراسی غربی  و یا شرقی خواهد بود… نتیجه آنکه اساس و پایه اصلی تدوین قانون اساسی در ایران مکتب اسلام است و براساس همین مکتب باید نیز بررسی شود و اجازه مغلطه جویی و قلم فرسائی های ایده های مختلف دیگر را نخواهیم داد… یکی از سوالات کلی که در برخی از سطوح مردم مطرح است این است که: اگر مبنای تدوین قانون اساسی اسلام است دیگر چه حاجتی به تدوین قانون اساسی و به قانون عادی می ماند مگر نه این  که می گویند اسلام دین کامل و شاملی است؟ اسلام گرچه دین شامل و فراگیر همه جوانب و ابعاد حیات انسانی است ولی درعین حال در مقام تظبیق احکام و دستورات آن اختیاراتی نیز به انسان داده است که بدین ترتیب حقی برای مردم نیز در نظر گرفته بشود که این هم جلوه ای از حکومت مزدوج (خدا مردمی) است… لزوم عمل به این قوانین از دیدگاه شرع این است که تطبیق احکام کلی در مورد خاص که بعد از شور و تصمیم گیری به صورت قانون در می آید مبتنی بر نظام اصلح خواهد بود. یعنی پس از نظرخواهی احسن القول تشخیص داده می شود و به صورت قانون تدوین می گردد و لزوم عمل به آن از طریق ولایت فقیه و یا التزام مردم به تبعیت از این حکومت می باشد و به هر حال قابل اجرا است… بر اساس همین مبنا پیشنهاد می کتیم که در فصل دهم درباره (شورای نگهبان قانون اساسی) تجدید نظر شود زیرا به ترتیبی که  تنظیم شده  هیچ گونه قدرتی برای جنبه مذهبی و اسلامی قوانین موضوعه ملحوظ  نشده است و به صورت ضعیف در نظر گرفته شده است.

[روزنامه انقلاب اسلامی۲۷تیر۱۳۵۸.مردم و قانون اساسی.موسوی خلخالی،سید مهدی(آیت الله)]

*نه به ولی فقیه سوم!

علاج واقعه قبل از وقوع؛ پیشگیری بهترین درمان؛ ولی فقیه سوم، اتفاقی که نباید حادث شود!

این مجموعه،داستان حکومت ولایت فقیه در سرزمین ایران است و همچنان ادامه دارد…

 ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۰

محمد شوری (نویسنده و روزنامه نگار)

 t.me/shourimohammad

 

 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)