سایت تابناک متعلق به محسن رضایی ، در هفتاد و چهارمین سالگرد تولد صمد بهرنگی مطلبی را اختصاص داده است به معرفی و تحسین صمد ، نویسنده انقلابی و شخصیت برجسته ادبیات کودکان در ایران با عنوان «یادی از خالق ماهی سیاه کوچولو» . راستی چه وجه مشترکی بین سایت متعلق به یکی از جنایتکارترین دشمنان کمونیست  های ایرانی و این انقلابی برجسته کمونیست وجود دارد؟این اولین بار نیست که ارتجاع حاکم در ایران ، از محبوبیت انقلابیون سوء استفاده می کند .  مراسم مسخره بزرگداشت چمران که چند سال پیش برگزار شد را که به یاد می آورید .» چه مثل چمران » . پسر و دختر چه گوارا را هم دعوت کرده بودند .آن زبان بسته ها هم بی خبر از همه جا آمده بودند در مراسم بزرگداشت یک آدم مرتجع ، قاتل کمونیست ها در ایران و لبنان شرکت کرده بودند .رژیم جمهوری اسلامی انقلابیونی مثل چه گوارا و صمد بهرنگی را به گونه ای معرفی می کند که گویا با شیاطین و ارواح خبیثه در دنیای هپروتی در حال مبارزه بوده اند .آیا فرزاد کمانگر معلم فرزندان زحمتکشان کردستان که توسط جمهوری اسلامی اعدام شد از شخصیت انقلابی صمد بهرنگی الهام نگرفته بود ؟آیا چه گوارابه عنوان یک انقلابی انترناسیونالیست می توانست در برابر جنایاتی که جمهوری اسلامی در حق کارگران و فعالین کارگری و کمونیست در ایران روا می دارد سکوت کند؟

 

جمهوری اسلامی صمد را در کنار فرزاد کمانگر به دار می کشید و چه گوارا را کنار کارگران زندانی به تخت شکجه می بست . جای تردیدی نیست که ماهی های سیاه کوچولوی کنونی  در برکه تنگی که حاکمیت جمهوری اسلامی برای جوانان ما درست کرده ، در  جستجو برای راه حل خلاصی از وصعیت کنونی و راه های مبارزه یکدم آرام نمی نشینند .

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)