گفتمان در مورد “مبارزهء مشترک” در سطوح توده ایی و کلان, علیه رژیم صهیونیستی در شرایط کنونی آسان می باشد، اما تفکرات جزمی و ایستا در اشتباهند.

Prospects of Joint Class Struggle

 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)