بجز فقیه جامع الشرایط که ولی امر است کسی شایستگی ریاست جمهوری را ندارد

(ولی فقیه سوم ؛ خطری  که در کمین است!)شماره ۱۹

حکومت اسلامی دارای سه چهره به ترتیب:

رسالت، امامت و خلافت است. و ما سومی را با ملاحظه اصطلاح روز، بنام ریاست جمهوری نامیده ایم.

[شما بخوانید ولایت فقیه. همان خلیفه ای که خمینی در کتاب ولایت فقیه در سال ۱۳۴۸ از آن یاد کرد و  ما در شماره های نخست آن را آورده ایم].

این سه شخصیت در اینکه حامل رسالت الهیه اند و مامور  به تبلیغ و عملکرد آن یکسانند، جز آن که زسول گیرنده مستقیم وحی الهی و امام گیرنده وحی بواسطه رسول و هر دو معصومند. ولی زمامدار درجه اول اسلام پس از این دو، بزرگترین شخصیت علمی و تقوایی و سیاسی است. که شایستگی جانشینی پیغمبر و امام را به تنهایی در میان همه گروه های مسلمان دارا است. بنابراین رئیس جمهور اسلام همان خلیفه  و نایب و زمامدار درجه اول  مسلمانست که در همه شایستگی های رهبری اسلام  از همگان برتر و والاتر است… و می بینیم که چنان مقام ولایی که در حقیقت مرکز تمرکز بالاتزین قدرت های اسلامی و سیاسی است، تنها شرطش مسلمان بودن و ایرانی بودن آمده![در پیش نویس قانون اساسی اول] و حال آن که اگر امام خمینی هم رئیس جمهور شود _ که تنها او شایسته این مقامست و بس_ تشخیص همچون او، شورای فتوا و شورای انتخاب رئیس الوزرا و سایر مقامات و شورای عملکرد و قانون اساسی اسلام را شرط می دانیم و اصولا اسلام با تمرکز قدرت در یک شخصص و یا چند شخص مخالف است. قدرت از نظر اسلام در انحصار قانون الهی است  و شورای سه گانه نامبرده، که به وجه احسن قانون الهی را بکار بندند.

در حال حاضر از دیدگاه موارین اسلامی تنها امام خمینی است که شایستگی ویژه ریاست جمهوری اسلامی را دارد… این رئیس جمهور اسلام است که علنی مرجعیت اعلای تقلید دینی و سیاسی  است. به معنی خلافت اسلامی و نیابت پیغمبر و امامت…. مگر  خود رسول(ص) و علی(ع) مرجعیت دینی و سیاسی را نداشتند؟ ریاست جمهوری نیز همان مرجعیت درجه اول دینی و سیاسی. و گروهی دانسته و نداسته می خواهند اذهان مردم ما را در این باره مشوّب سازند، تا زمینه برای کاندیدای ریاست جمهوری هر کس و ناکسی بدست آید… و این جا صریجا به همه برادران و خواهران مسلمان اعلام می داریم که تنها امام خمینی مادام العمر کاندیدای ریاست جمهوری از طرف همه علمای اسلام و فضلا و مومنین متعهد است و بس. اصولا شخص غیر فقیه جامع الشرایط از نظر اسلامی واجب الااعه نیست. تنها خدا و رسولش و فرماندارش واجب الاطاعه می باشند…. و چون در حکومت اسلامی اطاعت از ولی امر لازمست، بجز فقیه جامع الشرایط که ولی امر است کس دیگر  چون  واجب الاطاعه نیست، شایستگی ولایت و ریاست جمهوری را ندارد… قانون اساسی قرآن است. و سنت پیامبر و نیازی به تاسیس ندارد. این تنها شورای فتوا است که با شرکت مجتهدین طراز اول احکام الهی را از قرآن و سنت استخراج می کند و سپس شورای تظبیق که اضافه بر مجنهدان و فقها، گروهی از حقوقدانان مسلمان و تنها از دیدگاه اسلامی شرایط زمان و مکان ترتیبب عملکرد قوانین اسلامی را بدهد.

[تهرانی.محمد صادق(دکتر).  درگذشتهٔ ۱ فروردین ۱۳۹۰ در قم حوزه علمیه بیانیه درباره قانون اساسی. روزنامه انقلاب اسلامی ۲۳ تیر ۱۳۵۸]

*نه به ولی فقیه سوم!

علاج واقعه قبل از وقوع؛ پیشگیری بهترین درمان؛ ولی فقیه سوم، اتفاقی که نباید حادث شود!

این مجموعه،داستان حکومت ولایت فقیه در سرزمین ایران است و همچنان ادامه دارد…

 ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۰

محمد شوری (نویسنده و روزنامه نگار)

 t.me/shourimohammad

 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)