برزیل
” مردم خشمگین از سیاست های دولت در ریو دو ژانیرو پلیس را به دریا ریختند”
برخیز برخیز ای موج طغیان برخیز، برگیر برگیر ای باد طوفان درگیر درگیر

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)