یک نفر نمی تواند بر ۳۵ میلیون نفر حکومت کند و این تجربه نباید تکرار شود

(ولی فقیه سوم؛ خطری  که در کمین است!) شماره ۱۵

[در مورد مجلس موسسان]چه فرقی می کند که به جای مجلس خیرگان ۷۰۰ یا کمتر باشد. چه ایرادی دارد که از تمام اندیشه ها استفاده شود. تقاضا می شود که پافشاری بیشتری شود تا مملکت پایه و اساس بهتری داشته باشد. تعجب نشان ندهید آن قالبی که می خواهند پیاده کنند، ذر شان انقلاب نیست. دعوت به اسلام در کشور اسلامی شرم آور است. اتکای ما به خدا بوده و هست. و همیشه در پناه آیاتی مثل زنجانی، طالقانی و شریعتمداری بوده ایم. سزاوار نبوده در پناه قرآن و پشت قرآن کاری درست برعکس آن انجام دهیم. چگونه می توان با شتابزدگی کاری انجام داد. و مجلسی با آن کیفیت قانون اساسی را به تصویب برساند. مثل این می ماند که ساختمانی عظیم روی شن بنا شود. در جواب شاه گفتیم که یک نفر نمی تواند بر ۳۵ میلیون نفر حکومت کند. و این تجربه ۲۵ ساله نباید برای کسی تکرار شود.خدا نیاورد آنروزی را که هر جا صاحب نظران جمع شوند چوب تکفیر بر آن وارد شود… از مهندس بازرگان می خواهیم آنطور که شخصیت ایشان نشان می دهد بیشتر تامل کنند. اجازه دهند قانون اساسی در فرصت بیشتر و بوسیله کاشناسان تهیه شود. [نزیه،حسن. وزیر نفت دولت موقت. پیغام امروز ۳ تیر۱۳۵۸]

نه به ولی فقیه سوم!

علاج واقعه قبل ازوقوع؛پیشگیری بهترین درمان؛ولی فقیه سوم،اتفاقی که نبایدحادث شود!

این مجموعه،داستان حکومت ولایت فقیه درسرزمین ایران است و همچنان ادامه دارد…

۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۰

محمد شوری(نویسنده و روزنامه نگار)

 t.me/shourimohammad

 

 

 

 

 

 

 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)