ایرانیان عزیز!

قرن هاست که گرنیگاه زندگی اجتماعی آدمیان،  بر شالوده روزآمد تولید استواراست، و شهروندان بدون اتکاء به پشتوانه نیروی کار،  نمی توانند از مواهب زندگی عادلانه و درخور بشر برخوردار گردند.  جهان امروز با حضور میلیونی مزدبگیران،  راهی جز برپایی ساختاری کارگر محور ندارد، و تا زمانی که دسترنج عرصه تولید نا عادلانه به تاراج می رود،  نبردی آشکار و پنها ن در جای جای جهان جریان دارد.

در ایران ما،  که سال هاست فلاکت اقتصادی به اشکال گوناگون، تباهی و فساد را به ارمغان آورده است، هرروزه بانگ بلند اعتراض کارورزان به گوش می رسد، و چهره هایی چون رضا شهابی فعال کارگری، تهدید و سرکوب می شوند،  تا شاید بپاخاستگان حق طلب تسلیم شوند، و بنیاد گرایان جزم اندیش چندی بیشتر بر اریکه قدرت بمانند.

هیئت مدیره اتحادیه سراسری فرا رسیدن روز جهانی کارگر را به عموم مردم،  بویژه کارگران ایرانزمین شادباش می گوید  و در گردباد رخدادهای میهن، با امید به هوشمندی نسلی که از راه می رسد، همبستگی تاریخ ساز اردوی کار را به دیده تحسین می نگرد.

اتحادتان پاینده باد.

هیئت مدیره اتحادیه سراسری ایرانیان مقیم سوئد

اول مای ۲۰۲۱

 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)