خبر فوت نوزاد ۱۷ ماهه‌ به دلیل  تجاوزبی‌رحمانه پدرش باردیگر همه را شوکه کرد.

 با شکل‌گیری حکومت اسلامی و گسترش بنیادگرایی دینی ، ترویج ورشد بی‌سابقه‌ی پدرسالاری در طول ۴۳ شاهد رشد آپارتاید جنسی درایران هستیم. تصویب قوانین منحوس ضد زن در طول این سال‌ها، همچون قانونی بودن کودک همسری،  دادن حق حضانت فرزند به پدر، عدم مجازات قانونی متناسب با جرم انجام شده توسط پدر نسبت به فرزند ، باعث افزایش قتل‌های ناموسی گردیده است.  حکومت اسلامی با هدف و برنامه ریزی متمرکز نه تنها مانع از قتل‌های ناموسی نمی‌گردد، بلکه با وضع قوانین جدید، و هرچه بیشتر محدود کردن سقط جنین و عدم دسترسی به وسائل جلوگیری از بارداری عرصه را بر زنان تنگ تر می کند.  

درپی افزایش خشونت‌های خانگی،  قتل‌های ناموسی در یک ساله‌ی  اخیرو خودکشی زنان اعم ازدختران،  جوانان و نوجوان، و اعدام زنان شاهد افزایش خشونت بیشتر حاکمیت اسلامی علیه زنان  در حوزه‌ی اعتراضات مدنی، اعتراض به حجاب اجباری، اعتراضات معیشتی و اعتراضات سیاسی هستیم .

این آپارتاید جنسی که خشونت و ضد زن بودن آن مورد اعتراض جهانیان نیز قرار گرفته است،  حال با عضویت  ایران در “کمیسیون مقام زن” سازمان ملل متحد بیش از گذشته تشدید خواهد شد و بی‌شک شاهد تصویب بدترین قوانین ضد زن در ایران خواهیم بود.

جامعه ی ‌یسرمایه‌داری جهانی عامدانه چشم‌ها را بر روی جنایات ضد بشری حکومت ایران بسته‌اند،  گرفتن امتیازاز جمهوری اسلامی به هرشکل  و به هر قیمت برایشان مقدم‌تر از زیرپا گذاشتن حقوق بشردر ایران می‌باشد. 

آیا نباید این بازی سیاسی سخیف را در این شرایط خاص مذاکره‌ی ایران با دولت های  اروپایی و آمریکا با این عضویت پیوند دهیم؟ 

آیا این نیز یکی از برنامه‌های هدفمند جمهوری اسلامی برای گرفتن امتیاز بیشتر در جهت سرکوب زنان در ایران نمی‌باشد؟

آیا در شرایطی که گزارشگرحقوق بشری سازمان ملل، ایران را ناقض قوانین حقوق بشری اعلام کرده است، این یک معامله جنایتکارانه نمی‌باشد؟ 

نظام سرمایه‌داری حاکم بر جهان، بی شک در هژمونی فضای سیاسی و اقتصادی بیش از هرچیز اقتدار، حاکمیت و نفوذ خود را  در جهان دنبال می‌کند و برای به دست آوردن حداکثر‌ها تن به هر سازشی با نظام‌های جنایتکار جهان، همچون سوریه، طالبان و نظام جنایتکار جمهوری اسلامی ایران ‌می‌دهد. در شرایطی که مردم ایران چه از لحاظ اقتصادی و چه از لحاظ فضای سیاسی بدترین دوران تاریخی خود را پشت سر‌میگذارند و ضد زن بودن این رژیم برای جامعه جهانی به اثبات رسیده،  آیا  خبر عضویت ایران در کمیسیون مقام زن نشان از کمک برای بقای این حکومت منحوس نیست؟! 

در این شرایط خاص وظیفه‌ی تمام نیروهای مترقی است تا با صدور بیانیه، جمع آوری امضا یک صدا درخواست لغو این عضویت را بنمایند .  

 

۲۴ آوریل ۲۰۲۱

رویا

   

 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)