اوج پیـروزی تحریم کنندگان همان اول در سخنان خامنه ای، بوضوع نشان داده شد. وی درعرض ۴۸ساعت حرف های خود را تغییر داد، اول گفت که هر رأی، یعنی به “نظام جمهوری اسلامی” بعدش به “آقا” خبر دادند که اینطور که بوش می آید ضد انقلابی ها چه در ایران و برون مرز بطور وسیع “انتخابات” را تحریم کرده اند از اینرو باز”رهبر”به میدان آمد و گفت، به ایران فکرکنید حتی آنهایی که نظام را هم قبول ندارند(بخوانید ضد انقلابی ها) به خیابان ها بیایند که فردای “انتخابات” من بتوانم به جهـان بگویم، ببینید، شرکت وسیع مـردم ما را با وجود کهـریـزکـی کردن فرزندانشان و ریختن خـون نـداهـا، سهـراب ها، سَتــارها و این همه اعدام، شکنجه، فقر، فلاکت، بیکاری و غیره، باز ملت شریف، بسوی صندوق رأی آمدند و بخصوص اینکه آنهـا با انتخابشان آنهـم از فـردی که عمامه و عبـا بر سر و دوش دارد، علاقه خاص خود را به روحانیت نشان داده اند!!!
اینک صرف نظر از هر نوع تفسیر و تحلیل های کذایی و توجیه کردن، چگونه انسانـی که ماهییت این رژیم را ارتجاعی ارزیابی می کند می تواند “انتخابات” آنرا سالم بداند!؟
طی ۳۴ سال حکومت جمهوری اسلامی، آیـا می توانیـد یک نمونه، فقـط یک نمونه، در عـرصـه اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و … مثال بزنید که در آن اعدام, سنگسار, تبعیض, حجاب زوری و دزدی ها نبوده است؟
این واقعیتی انکار ناپذیر است که بقـاء این حکومت ضد بشری، با کشتن سعیدسلطان پور، سعیدی سیرجانی، فروهر، پوینده،مختاری،حجت زمانی ،اکبر محمدی ، نـدا، سهراب ، سَتـار,و انسان های گمنـام دیگـر، سرپاست.
کارنامه ننگین ۳۴سالِ این حکومت جنایتکار که درتمام زمینه ها کوچکترین حقـوق طبییعـی انسـان را با وحشیانه ترین شکل ممکن، سـرکـوب کرده ،می کند و خواهد کـرد، بنابراین، چرا باید رئیس جمهور شدنِ حکومتش را که این بار شیخ حسن روحانی که به حق نمـادِ حیله و نیرنگ است، به فال نیک بگیریم و به جشن و پایکوبی تبدیل کنیم!؟
حال باید از رأی دهندگان پرسید با جا بجا کردن مُهره ها، باید رقص و شادی بهمراه داشته باشد؟ یا اینکه مشکل شما یا جامعه رقص است ؟؟؟

تنهـا با سرنگونی این حکومت ضد بشری است که انسان می تواند آزادی را در سرزمین پر محبت ایران احساس کند ولی آه و افسوس برای سرزمینی کهن با آن تاریخ مبارزاتی که، چنان تحقیـرش کرده اند که تـن به انتخاب به اصطلاح بـد و بدتر می دهد.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)

این یک مطلب قدیمی است و اکنون بایگانی شده است. ممکن است تصاویر این مطلب به دلیل قوانین مرتبط با کپی رایت حذف شده باشند. اگر فکر می‌کنید که تصاویر این مطلب ناقض کپی رایت نیست و می‌خواهید توسط زمانه بازیابی شوند، لطفاً به ما ایمیل بزنید. به آدرس: tribune@radiozamaneh.com