نقد بحث “کار خانگی بی دستمزد” طرح شده، از جمله در کتاب فمینیسم ۹۹ درصدی، توسط افسانه پویش در برنامه ای به مناسبت ۸ مارس ۲۰۲۱ از سوی کمیته همبستگی با مبارزات کارگران ایران- فرانکفورت.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)