تلویزیون برابری: دیالوگ آرش کمانگر و حسن حسام درباره سیزدهمین نمایش انتخابات ریاست جمهوری اسلامی در خرداد ماه، رقابت جناحبندیهای درونی رژیم اسلامی، سخنان فائزه رفسنجانی در کلاب هاووس و معنای تحریم فعال 
 
 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)