تلویزیون برابری: گفتگوی آرش کمانگر با بهرنگ زندی روزنامه نگار حوزه کارگری و کارگر دانشجو در امریکا درباره وضعیت اسفناک حداقل دستمزد و حقوق و مزایا در بزرگترین کشور سرمایه داری جهان و الگوی اپوزیسیون راست ایران  
 
 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)