تلویزیون پرتو رسانه تصویری حزب کمونیست کارگری ایران – حکمتیست و سیمای آزادیخواهی و برابری طلبی است
میزگرد تلویزیون پرتو، کمپین نه به جمهوری اسلامی و مصافهای چپ و راست
صلاح مازوجی از حزب کمونیست ایران
حسن حسام از سازمان راه کارگر
ناصر پیشرو از هسته اقلیت
رحمان حسین زاده از حزب حکمتیست

 
 
 
 
 
 
 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)