نشت داده یکی از تهدیدهای رایج و متاسفانه رو به افزایش است. در مقاله‌های پیشین خواندیم که متاسفانه بسیاری از نشت داده‌ها بعد از چند روز از وقوع‌شان کشف می‌شوند. در بدترین حالت ممکن است خرابکاران در سکوت، از داده‌های افشا شده در اثر نشت داده سواستفاده کنند، تا یک متخصص امنیت، شرکت و یا یکی از کاربران نهایی متوجه آن شود. در این مقاله از وب‌سایت امنیت اینترنت کنش‌تک ، اینفوگرافیک آمار نشت داده در سال ۲۰۱۹ را می‌بینیم.

برای دیدن اینفوگرافیک با کیفیت مطلوب روی آن کلیک کنید:

اینفوگرافیک آمار نشت داده در سال ۲۰۱۹

 

 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)