مسعود –
سوپاپ اطمینان برای این است که سیستم خوب کار کند و وقتی مشکل زد بیرون، زود بفهمیم. اگر نظام سوپاپ اطمینان داشت به بلیه‌ی احمدی‌نژاد گرفتار نمی‌شدیم. هر چه می‌کشیم از دست نداشتن سوپاپ اطمینان است. سوپاپ اطمینان که باشد، وقتی از دست کارهایشان داغ کنیم، شروع می‌کند به زوزه کشیدن و برای این که کمی خنک‌مان کنند. فضای زندگی‌مان را گشادتر می‌کنند که سقف پرواز بالاتری داشته باشیم. کاش سوپاپ اطمینان داشتیم.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)