صورت‌های کشته‌شدگان جنبش سبز ایران بر دیوارهای بروکلین نیویورک، قسمتی از پروژه ای هنری و مشارکتی است.

این پروژه هنری چند رسانه ای، قسمتی از تلاش جهانی «جی. آر»، هنرمندی است که می‌خواهد با آرزوی تغییر جهان، هویت‌های حاشیه ای جهان را تبدیل به آثاری هنری کند.

شرکت‌کنندگان در این اقدام سیاسی-هنری به صورت گروهی با «جی. آر» همراه می‌شوند. عکس‌های مورد نظر خود را برای «جی. آر» می‌فرستند و او عکس‌ها را مخصوص این پروژه طراحی، منتشر و پوسترها منتشرشده را به شرکت کنندگان باز پس می‌فرستد. گروه های متشکل از همراهان «جی. آر»، پوسترهای آماده شده را در فضاهای عمومی در یک پروژه مشارکتی می‌چسبانند.

هر کسی با هر ایده ای و هر آرمانی می‌تواند با «جی. آر» در این پروژه هنری مشارکتی همراه شود.

INSIDE OUT PROJECT IRAN FACES from OnTen Television on Vimeo.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)