نگرانی از تقلب در انتخابات و مهندسی انتخابات، بسیاری از رأی‌دهندگان را بر آن داشت که از برگه رأی خود عکس بگیرند و در شبکه های اجتماعی و سایت‌های مخصوص این کار، منتشر کنند. رأی‌دهندگان در شبکه های اجتماعی اما گرایش شان به حسن روحانی را نوعی «نه گفتن» به وضعیت سیاسی موجود اعلام کرده‌اند و این را در تصاویری که از رأی خود منتشر کردند، نشان دادند.

d954fb2ad57e11e299de22000aaa0494_7

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)