زمان: چهارشنبه ۲۰ اسفند ساعت ۱۰ شب

در مورد لزوم مبارزه متشکل و متحد برای مزد، محکومیت جلوگیری از تجمع زحمت‌کشان، محکومیت ضرب و شتم بازنشستگان و محکومیت بازداشت‌ مزدبگیران در تجمع بازنشستگان و مزدبگیران در مقابل وزارت‌کار خواهیم نوشت.

 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)