٨ مارس

مبارزان یگان‌های مدافع زنان YPJ، در شهر حسکه با برگزاری مراسمی باشکوه روز جهانی زنان زحمتکش -٨ مارس- را گرامی داشتند.

برپایی جشن‌ روز جهانی زنان زحمتکش از سوی خلق‌ها و طیف‌های گوناگون شمال و شرق سوریه همچنان ادامه دارد. روز گذشته صدها مبارزه یگان‌های مدافع زنان در حسکه گردهم آمدند و با برپایی مراسمی باشکوه، روز ٨ مارس را گرامی داشتند.

در مراسم روز گذشته نوروز احمد عضو فرماندهی کل ی.پ.ژ شرکت کرد و به ادای سخنرانی پرداخت. وی در آغاز سخنان خود ٨ مارس را به مادران و تمامی زنان تبریک گفت و افزود: “در نتیجه رنج و مبارزه زنان امروز می‌توانیم روز جهانی زن را آزادانه گرامی داشته و جشن بگیریم.”

٨ مارس/ دمشق

🔳 زنان در محله زور آوا-ی دمشق پایتخت سوریه، روز جهانی زن را با برگزاری جشنی که شامل سخنرانی و اجرای مختلف هنری بود، بە یکدیگر تبریک گفتند.

❑ این جشن در میدان شهدا در محله زور آوا برگزار شد و ده‌ها زن با لباس محلی خود حضور بهم رساندند.

❑ جرم یوسف از اعضای مدیریتی کنگرە استار سخنرانی کردە و ٨ مارس را به همه زنان در جهان تبریک گفت.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)